Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22). Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09), u daljnjem tekstu: Kodeks. Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo). Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta e-poštom na adresu: savjetovanje@medjimurska-zupanija.hr, koordinatorici za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Međimurske županije, uz kontakt na broj telefona 040/374-215.

Plan savjetovanja

Otvorena savjetovanja

Prijedlog Odluke o izmjeni Procjene rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije

Zatvorena savjetovanja

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu

Prijedlog Odluke o prijenosu poslova na Ministarstvo financija, Poreznu upravu

Proračun Međimurske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

IZVRŠENJE PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024.

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Međimurske županije


I. Izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu


Odluka o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu

Proračun Međimurske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu


Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec, za 2023. godinu


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabaveDokumenti

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content