Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javna nabava

OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Međimurska županija
40000 Čakovec, Ulica Ruđera Boškovića 2
MB: 2672880
OIB: 09161580297

IBAN: HR  77 2407000 1800020004

E-RAČUN: eracun@medjimurska-zupanija.hr


  • Kontakt:

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

  • Anita Strniščak, dipl.ing. - pročelnica
    Odsjek za javnu nabavu
    Telefon: 040 374 249
    anita.strniscak@medjimurska-zupanija.hr

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

  • Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Izjava Župana
Izjava Zamjenika župana

  • Obavijest:

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) Međimurska županija objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Međimurska županija, kao javni naručitelj, u sukobu interesa.


homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content