Projekt: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u financijskom razdoblju 2007.-2013. Br. RC.2.2.09-0006

Opis projekta:

Metalska jezgra dio je strateškog, integriranog projekta Centar znanja Međimurske županije koji je usmjeren rješavanju razvojnih problema u području gospodarstva i obrazovanja nekoliko županija sjeverozapadne Hrvatske, koji se odnose prvenstveno na nedovoljno ulaganje u modernu tehnologiju i optimizaciju proizvodnih procesa te neprilagođenost obrazovnih programa potrebama gospodarstva što bi dugoročno moglo dovesti do nemogućnosti konkuriranja na globalnom tržištu, ali i daljnjim padom životnog standarda.

Metalska jezgra kao ključna komponenta osigurava potrebnu istraživačku infrastrukturu za Međimursko veleučilište u Čakovcu (i druge zainteresirane institucije srednjeg i visokoškolskog obrazovanja), a u konačnici i za gospodarstvo, kroz suradnju javnog i privatnog sektora te akademske zajednice.

Cilj projekta:

Nadograditi infrastrukturu postojećeg Centra znanja Međimurske županije u Čakovcu na način da postane središnje mjesto za podršku tehnološkom razvoju metalske industrije temeljenom na transferu novih znanja te istraživanju i razvoju i primjeni inovacija.

Planirane aktivnosti:

  1. Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  2. Izrada izvedbenog projekta i troškovnika za radove na rekonstrukciji objekta
  3. Izrada projekta opreme
  4. Vidljivost projekta Metalske jezgre

 

Nositelj projekta: Međimurska županija

Partneri u provedbi projekta:

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. (REDEA) i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM)

Projektni tim:

Međimurska županija: Goran Gotal

REDEA: Sandra Polanec Marinović, Ana Kralj, Jako Horvat, Irena Horvat

TICM: Ivan Plačko

 

Ukupna vrijednost projekta: 610.225,50 HRK

EU sufinanciranje: 100%

 

Osoba za kontakt: Sandra Polanec Marinović (sandra@redea.hr)

 

www.strukturnifondovi.hr

strukturni_fondovi

konkurentan hrvatska

eu_zastava
Europska unija
“Ulaganje u budućnost”