Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Izjava o pristupačnosti

Datum objave: 28. listopada 2020.

Kao jedinica područne (regionalne) samouprave, Međimurska županija nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://medjimurska-zupanija.hr
Status usklađenosti
Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti, a iznimke se navode u nastavku.
Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • stranica je responzivna i moguć je prikaz na svim uređajima, ali u nekim slučajevima naslovi prelaze okvire
  • sve su poveznice podcrtane, ali nekad opis nije konkretnije opisan, ali kontekst se odnosi na samu poveznicu
  • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta. Font je strojno čitljiv, i glasovni čitači mogu razaznati tekst a može se povećati i smanjiti posredstvom ugrađenih funkcionalnosti internet preglednika.
  • stranici se ne može promijeniti kontrast
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst); postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .docx, .xlsx, i .pptx datoteke dostupne su kao datoteke za preuzimanje;
  • audio i video sadržajima nedostaju titlovi

Međimurska županija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti putem redizajna internetskih stranica koji je u tijeku.
Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Međimurske županije.
Izjava je zadnji put preispitana 23. listopada 2020. godine. Međimurska županija će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Međimursku županiju. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Međimurske županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@medjimurska-zupanija.hr.
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content