Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Ustrojstvo

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na sjednici, održanoj 7. svibnja 2022. godine, donijela
ODLUKU O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE i PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (08. lipnja 2022.)

 1. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
  • Odsjek za proračun i financije
  • Odsjek za javnu nabavu.
 2. Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove
  • Odsjek za Skupštinu i poslove župana
  • Odsjek za opću upravu
  • Odsjek za imovinsko-pravne poslove
  • Odsjek za osobna stanja građana.
 3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
  • Odsjek za gospodarstvo
  • Odsjek za poljoprivredu
  • Odsjek za turizam
  • Odsjek za obrt i poduzetništvo
  • Ispostava Prelog
  • Ispostava Mursko Središće
 4. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport
  • Odsjek za obrazovanje i kulturu
  • Odsjek za sport
 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
  • Odsjek za socijalnu skrb
  • Odsjek za zdravstvo.
 6. Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava
  • Odsjek za civilno društvo i opće poslove
  • Odsjek za hrvatske branitelje
  • Odsjek za ljudska prava i nacionalne manjine.
 7. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
  • Odsjek za prostorno uređenje
  • Odsjek za gradnju
  • Ispostava u Prelogu
  • Ispostava u Murskom Središću
  • Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.
 8. Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije
  • Odsjek za međunarodnu suradnju
  • Odsjek za upravljanje projektima i investicije.

 1. Služba za unutarnju reviziju
 2. Služba za poslove župana
  • Odsjek za odnose s javnošću i protokol
  • Odsjek za opće poslove
  • Odsjek za zajedničke poslove.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content