Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Pročelnica Anita Strniščak, dipl.ing.
040-374-249 │anita.strniscak@medjimurska-zupanija.hr


DJELOKRUG:

 1. planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
 2. obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
 3. prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
 4. predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
 5. obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije,
 6. donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila,
 7. izrađuje konsolidirani proračuna Županije te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o konsolidiranom proračunu,
 8. surađuje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema prijedlog očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 9. prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
 10. provodi postupke javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač,
 11. Organizira i provodi postupke središnje i objedinjene nabave za ustanove kojima je Županija osnivač,
 12. vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga,
 13. izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 14. priprema odgovore na žalbe u postupcima javne nabave
 15. radi i druge poslove iz nadležnosti upravnog tijela
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content