Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Energetska obnova Županijske bolnice Čakovec

Ref. broj Ugovora KK.04.2.1.04.0529

Energetska obnova Županijske bolnice Čakovec na adresi I. G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec

Korisnik: Međimurska županija

PT 1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

PT 2: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova Županijske bolnice Čakovec na adresi I. G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec - ref. broj Ugovora KK.04.2.1.04.0529

KRATKI OPIS PROJEKTA: Predmet projekta je energetska obnova kompleksa zgrada županijske bolnice Čakovec smještenih na adresi I. G. Kovačića 1E u Čakovcu, na k.č.br. 1038/1 k.o. Čakovec. Na predmetnoj lokaciji smještene su zgrade u vlasništvu Županijske bolnice Čakovec te manjim dijelom suvlasništvu Doma Zdravlja Čakovec, Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije i Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koji na navedenoj lokaciji obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Veći dio kompleksa bolnice etapno je dograđivan u proteklih pedesetak godina te su zgrade u pogledu energetskih svojstava neadekvatne za svakodnevno korištenje što povratno dovodi do visokih troškova energenata, zagađenja okoliša a ujedno umanjuje sposobnost korisnika zgrada za realizaciju drugih investicija i unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti.

U sklopu kompleksa smještene su zgrade povezane toplom vezom – hodnikom od kojih su predmet obnove zgrada :

  • Paviljona 1
  • Zgrade servisno – opskrbnog centra
  • Spojnog hodnika
  • Paviljona 2

Projektnim rješenjem obuhvaćena je provedba mjera toplinske izolacije zidova, zamjene vanjske stolarije energetski učinkovitijom, zamjene sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, rekonstrukcija unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom, rekonstrukcija sustava grijanja te zamjena energenta dizalicama topline kao i uvođenje sustava energetskog upravljanja zgradom i daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. Predmet energetske obnove nisu zgrada Paviljona 3 koja je u fazi rekonstrukcije i opremanja te će nakon rekonstrukcije zadovoljiti uvjete energetskog razreda C te zgrada zavoda za javno zdravstvo i zgrada nove bolnice koji u postojećem stanju udovoljavaju uvjete energetskog razreda C. Projektnim rješenjem predviđena su dva sustava OIE i to priprema tople vode korištenjem sustava solarnih kolektora te unaprjeđenje sustava grijanja korištenjem dizalica topline.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Specifični ciljevi ovog projekta su:

1.            Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 2.766.847,17 kWh/god, odnosno za 56,43%

2.            Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za 1.345.089,81 kWh/god, odnosno za 60,22%

3.            Smanjenje ispusta CO2 na godišnjoj razini za 56,98 %

Ciljane skupine su: Međimurska županija, kao prijavitelj projekta energetske obnove kompleksa zgrada Županijske bolnice Čakovec, ŽB Čakovec - vlasnik zgrade koja će ovim projektom doprinijeti postizanju specifičnih ciljeva EU i nacionalnih strategija; zaposlenici Županijske bolnice Čakovec i pacijenti koji će energetskom obnovom zgrade dobiti ugodniji, kvalitetniji i zdraviji prostor za rad i boravak.

UKUPNA VRIJEDNOST I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 39.679.641,13 kuna dok je vrijednost prihvatljivih troškova 34.303.127,70 kuna. Iz EU fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) prijavitelju su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 20.720.201,62 kune.

Razdoblje provedbe projekta: od 03.01.2019. do 01.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: sonja.tosic@medjimurska-zupanija.hr

www.strukturnifondovi.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content