Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: djagec

Rješenje

23. srpnja 2020.
KLASA: UP/I-612-07/20-03/10 URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5 Čakovec,22. srpnja 2020. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, PG GELER j.d.o.o., I.G.Kovačića 9A, Mali Mihaljevec, za provedbu […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Ljevaonica aluminija s obradom aluminijskih dijelova za autoindustriju tvrtke LTH Alucast d.o.o. u Čakovcu

30. travnja 2019.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine", br. 8/14 i 5/18) daje sljedeću: Informaciju_o_zahtjevu_za_ishođenje_okolišne_dozvole_tvrtke_LTH_Alucast_Čakovec Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Farma brojlera kapaciteta 39.900 komada u Donjem Kraljevcu

12. travnja 2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u […]
Pročitaj više 

Rješenje - Rekonstrukcija Ulice Matije Gupca i Murske ulice u Murskom Središću

10. travnja 2019.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće, za provedbu […]
Pročitaj više 

Rješenje - za planirani zahvat 10(20) kV kabelski vod od K176 "Mohokos - D221 ("Mohokos-Pleškovec") do stupa br. 3 na D221 ("Mohokos - Pleškovec")

3. travnja 2019.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, Čakovec, […]
Pročitaj više 

Rješenje - "Skelarski put" Sveti Martin na Muri

28. ožujka 2019.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na […]
Pročitaj više 

Rješenje o ispravku pogreške u Rješenju - Farma brojlera kapaciteta 30.000 komada u Selnici

27. ožujka 2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09) radi ispravljanja pogreške u rješenju ovog upravnog tijela (KLASA:UP/I-351-03/18-03/3, URBROJ:2109/1-09-3/01-19-11 od 30. siječnja 2018. godine, donosi Rješenje_o_ispravku_pogreške_u_Rješenju_farma_brojlera
Pročitaj više 

Rješenje - Produljenje niskonaponske mreže u Plešivici (izlaz br. 2 "Prema Plešivici" iz TS 10/0,4 kV Frkanovec (br. 368))

22. veljače 2019.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, Čakovec, za provedbu […]
Pročitaj više 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje za proizvodnju umjetne kože u sklopu tekstilne industrije u Čakovcu

5. veljače 2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 13. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14 i 5/18), članka 16. stavka 1., 3. […]
Pročitaj više 

Rješenje - Farma brojlera kapaciteta 30.000 komada u Selnici

30. siječnja 2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 6. stavka […]
Pročitaj više 
1 2 3 5
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content