Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaštita okoliša i prirode

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole - PIPO d.o.o.

15. svibnja 2023.
Ministarstvo gospodarstva i odrźivog razvoja na temelju odredbi članka 1 60. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, I 2/18 i 118/18), članka 1 6. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvolî („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) te odgovarajuća primjena članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju […]
Pročitaj više 

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika „Vukanovec“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

3. svibnja 2023.
Međimurska županija objavljuje Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika „Vukanovec“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Niskonaponski kabelski priključak gospodarske građevine – pčelinjaka u Kotoribi

25. travnja 2023.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/11 URBROJ: 2109-09-5/01-23-04 Čakovec, 25. travnja 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297) temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - za namjeravani zahvat, izgradnja parkirališta i nadstrešnice - HAIX Obuća d.o.o.

21. ožujka 2023.
REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA KLASA: UP/I-351-03/23-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-23-14 Čakovec, 21. ožujka 2023. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (OIB: 09161580297), na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti programa za područje ekološke mreže - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Vratišinec

28. veljače 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-23-05 Čakovec, 28. veljače 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec, […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti planiranog zahvata za područje ekološke mreže - Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma, k.o. Lopatinec

28. veljače 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/2 URBROJ: 2109-09-5/01-23-04 Čakovec, 28. veljače 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec […]
Pročitaj više 

Dvanaest godina Regionalnog parka Mura-Drava

10. veljače 2023.
Mura i Drava omeđuju naš kraj, one su po mnogočemu simbol Međimurja, opjevane mnogo puta u našoj popevki, stoga očuvanje njihovog krajolika nije samo naša dužnost, već i težnja, kako bismo novim naraštajima baštinili ono što im prirodnim zakonom pripada. Međimurska županija i dalje će biti podrška u svim aktivnostima koje pridonose razvijanju svijesti te […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - HAIX Obuća d.o.o.

6. veljače 2023.
KLASA: UP/I-351-03/23-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 Čakovec, 06. siječnja 2023. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE- planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_05_Sveti Martin na Muri_ODC_40_05_01)

6. veljače 2023.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/12 URBROJ: 2109-09-5/01-23-05 Čakovec, 06. veljače 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska […]
Pročitaj više 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Farma brojlera Lopatinec

5. siječnja 2023.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 13. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14 i 5/18), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., […]
Pročitaj više 
1 2 3 16
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content