Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaštita okoliša i prirode

RJEŠENJE planirani zahvat – Izmještanje DV 110 kV Nedeljanec – Lenti i DV 110 kV Nedeljanec – Čakovec

27. svibnja 2024.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HOPS d.d., Kupska 4, Zagreb, OIB: 13148821633, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata […]
Pročitaj više 

Izvješće o javnoj raspravi provedenoj u postupku procjene utjecaj na okoliš mosta preko Drave i proširenja državne ceste DC3 u duljini od 1,9 km

14. svibnja 2024.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), nakon provedene javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš mosta preko Drave i proširenja državne ceste DC3 u duljini od 1,9 km, pokrenutom po zahtjevu nositelja zahvata Hrvatske […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - za namjeravani zahvat, izgradnja peradarnika i spremišta poljoprivredne mehanizacije - Slakovec

19. travnja 2024.
KLASA: UP/I-351-03/24-01/1URBROJ: 2109-09-5/01-24-14Čakovec, 19. travnja 2024. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (OIB: 09161580297), na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Trim staza u naselju Ferketinec“

9. travnja 2024.
REPUBLIKA HRVATSKAMEĐIMURSKA ŽUPANIJA KLASA: UP/I-352-03/24-03/2URBROJ: 2109-09-5/01-24-08Čakovec, 09. travnja 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Podturen, Ivana Grščića 5, […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Trim staza u naselju Podturen“

9. travnja 2024.
REPUBLIKA HRVATSKAMEĐIMURSKA ŽUPANIJA KLASA: UP/I-352-03/24-03/1URBROJ: 2109-09-5/01-24-08Čakovec, 09. travnja 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Podturen, Ivana Grščića 5, […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Mlin u Podturnu s caffe barom“

9. travnja 2024.
REPUBLIKA HRVATSKAMEĐIMURSKA ŽUPANIJA KLASA: UP/I-352-03/24-01/1URBROJ: 2109-09-5/01-24-04Čakovec, 09. travnja 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Podturen, Ivana Grščića 5, […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže- Kompletna zamjena gornjeg ustorja na željezničkom mostu Mura

4. travnja 2024.
KLASA: UP/I-352-03/24-01/4 URBROJ: 2109-09-5/01-24-05 Čakovec, 4. travnja 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva ulica 12, […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - „Snimanje magnetotelurskih podataka Međimurje 5-MT-2024 na istražnom prostoru geotermalnih voda Međimurje 5“

18. ožujka 2024.
KLASA: UP/I-352-03/24-01/2URBROJ: 2109-09-5/01-24-04Čakovec, 18. ožujka 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10, […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja peradarnika i spremišta poljoprivredne mehanizacije Slakovec

4. ožujka 2024.
KLASA: UP/I-351-03/24-01/1 URBROJ: 2109-09-5/01-24-02 Čakovec, 04. ožujka 2024. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava

15. veljače 2024.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/12 URBROJ: 2109-09-5/01-24-04 Čakovec, 15. veljače 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, OIB 09161580297, temeljem članka 30. stavka 5., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Lovačko društvo „Fazan“ Donja Dubrava, Podravska […]
Pročitaj više 
1 2 3 19
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content