Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaštita okoliša i prirode

RJEŠENJE o prihvatljivosti za prodručje ekološke mreže - Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže, Mursko Središće

25. listopada 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/8 URBROJ: 2109-09-5/01-22-04 Čakovec, 25. listopada 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB:09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona ozaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE o prihvatljivosti za prodručje ekološke mreže - Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže, Mursko Središće

24. kolovoza 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/7 URBROJ: 2109-09-5/01-22-05 Čakovec, 24. kolovoza 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže, Lopatinec

18. kolovoza 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/6 URBROJ: 2109-09-5/01-22-05 Čakovec, 18. kolovoza 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - za namjeravani zahvat, rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan

1. kolovoza 2022.
KLASA: UP/I-351-02/22-03/2 URBROJ: 2109-09-5/01-22-15 Čakovec, 01. kolovoza 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (OIB: 09161580297), na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_02_Lopatinec)“

21. lipnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/5URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 21. lipnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo"

20. lipnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/3URBROJ: 2109-09-5/01-22-02Čakovec, 20. lipnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o izradi Nacrta prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022. – 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije

20. lipnja 2022.
KLASA: 351-01/22-03/12 URBROJ: 2109-09-5/01-22-02 Čakovec, 20 lipnja 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbi članaka 162. i 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 15. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19, 57/22) te članka 14. Uredbe o […]
Pročitaj više 

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica

14. lipnja 2022.
Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/21-08/51, URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 29. svibnja 2022. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje OBAVIJEST o provođenju javne […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dekanovec

16. svibnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/3URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 16. svibnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, OIB: 34666892913, za provedbu postupka Prethodne ocjene […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Planirani pothvat - Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću

13. svibnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/4URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 13. svibnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, […]
Pročitaj više 
1 2 3 15
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content