Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaštita okoliša i prirode

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica

14. lipnja 2022.
Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/21-08/51, URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 29. svibnja 2022. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje OBAVIJEST o provođenju javne […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dekanovec

16. svibnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/3URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 16. svibnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, OIB: 34666892913, za provedbu postupka Prethodne ocjene […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Planirani pothvat - Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću

13. svibnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/4URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 13. svibnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km)

5. svibnja 2022.
KLASA: UP/I-351-02/22-03/2URBROJ: 2109-09-5/01-22-02Čakovec, 02. svibnja 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u […]
Pročitaj više 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša daje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

22. ožujka 2022.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT –ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 18, s objavom […]
Pročitaj više 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša daje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

21. ožujka 2022.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT –ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 21, s objavom […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu..."

8. ožujka 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/1URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 08. ožujka 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Općina Nedelišće - ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

24. veljače 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/2 URBROJ: 2109-09-5/01-22-04 Čakovec, 24. veljače 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, OIB: 78324830528, za provedbu postupka […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER

24. veljače 2022.
KLASA: UP/I-351-02/22-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-22-11 Čakovec, 24. veljače 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ brojevi 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Dubrava

24. siječnja 2022.
KLASA: UP/I-351-02/22-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-22-02 Čakovec, 24. siječnja 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content