Menu
8.3 °C
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_02_Lopatinec)“

21. lipnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/5URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 21. lipnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo"

20. lipnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/3URBROJ: 2109-09-5/01-22-02Čakovec, 20. lipnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o izradi Nacrta prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022. – 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije

20. lipnja 2022.
KLASA: 351-01/22-03/12 URBROJ: 2109-09-5/01-22-02 Čakovec, 20 lipnja 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbi članaka 162. i 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 15. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19, 57/22) te članka 14. Uredbe o […]
Pročitaj više 

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica

14. lipnja 2022.
Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/21-08/51, URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 29. svibnja 2022. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje OBAVIJEST o provođenju javne […]
Pročitaj više 

10 godina akcije „Papir nije smeće“: više od 6 000 vrtićaraca i osnovnoškolaca ove godine sakupilo 175 520 kg papira

13. lipnja 2022.
Već deset godina u Međimurju se provodi akcija „Papir nije smeće“ kojom se želi educirati najmlađe o važnosti sortiranja otpada. I ove je godina akcija uspješno provedena te se uključilo 6 363 polaznika dječjih vrtića i osnovnoškolaca koji su prikupili 175 520 kg papira. Akciju „Papir nije smeće“ provodi tvrtka Unimer d.o.o., a kako je […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - rekonstrukcija djela vodovodne mreže u Štrukovcu

2. lipnja 2022.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/22-01/000136 URBROJ: 2109-09-2/02-22-0006 Čakovec, 02.06.2022. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10 - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

18. svibnja 2022.
REPUBLIKA HRVATSKAMeđimurska županijaUpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okolišaSjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/19-01/000252URBROJ: 2109-09-2/02-22-0008Čakovec, 18.05.2022. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmetaMEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za– građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dekanovec

16. svibnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/3URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 16. svibnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, OIB: 34666892913, za provedbu postupka Prethodne ocjene […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Planirani pothvat - Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću

13. svibnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/4URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 13. svibnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - ZOKI PAL d.o.o.

13. svibnja 2022.
REPUBLIKA HRVATSKAMeđimurska županijaUpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okolišaSjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/22-01/000016URBROJ: 2109-09-2/02-22-0010Čakovec, 13.05.2022. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ZOKI PAL d.o.o., HR-40318 Turčišće, Turčišće 167 - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za– građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine nadstrešnica […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content