Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-3.4 °C
1021.0 hPa
88 %

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

POZIV na uvid ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM - AB METAL PROMET d.o.o. Belica

17. siječnja 2022.
KLASA: UP/I-351-02/21-03/4 URBROJ: 2109-09-5/01-22-18 Čakovec, 14. siječnja 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta FILIP PALAŠEK

10. siječnja 2022.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/21-01/000109 URBROJ: 2109/1-09-2/06-22-0016 Čakovec, 10.01.2022. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta FILIP PALAŠEK nositelj OPG-a FILIP PALAŠEK, HR-40311 Frkanovec, FRKANOVEC 2 - dostavlja se Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta SVEN DENIS HANSEN

20. prosinca 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/21-01/000260 URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0008 Čakovec, 20.12.2021. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta SVEN DENIS HANSEN, HR-40313 ŠTRIGOVA, JALŠOVEC 20A - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP KOLMANIĆ

2. prosinca 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-350-05/21-05/000021 URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0004 Čakovec, 01.12.2021. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP KOLMANIĆ, HR-40312 Štrigova, SVETI URBAN 208 - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta PATRICIJA MARODI

1. prosinca 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-350-05/21-05/000033 URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0004 Čakovec, 01.12.2021. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta PATRICIJA MARODI, HR-40321 Mala Subotica, DRŽIMUREC 63 - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice […]
Pročitaj više 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske vode - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave kod mjesta Pušćine od stac. 0+000 kod spoja s državnom cestom Varaždin – Čakovec do stac. 3+476 kod mjesta Pušćine

29. studenoga 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/21-01/000023 URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0030 Čakovec, 25.11.2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE o produženju važenja građevinske dozvole

25. studenoga 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/21-01/000279 URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0003 Čakovec, 17.11.2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 123. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - „Rekonstrukcija poslovne građevine na k.č.br. 2186/1 k.o. Kuršanec“

16. studenoga 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, TARANDEK TRANSPORTI d.o.o. Zasadbreg, Zasadbreg 259 A, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MARIJANA VORIH

16. studenoga 2021.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-350-05/21-05/000022 URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0004 Čakovec, 16.11.2021. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIJANA VORIH, DE-40000 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, EBERHARDSTRASSE 35 - dostavlja se Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za uporabu […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Pješačko biciklistička poučna turistička staza na k.č.br. 4602/6 i 6098/1 k.o. Sveti Martin na Muri“

5. studenoga 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/26 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4 Čakovec, 05. studenog 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Sv. Martina […]
Pročitaj više 
1 2 3 53
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content