Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

U Murskom Središću u probni rad pušten novi pročistač otpadnih voda

29. ožujka 2023.
U sklopu velikog projekta kojim je izgrađen sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, na području sportsko-rekreacijskog centra Zalešće postavljen je uređaj za pročistač koji je danas pušten u probni, šestomjesečni rad.  Uređaj kapaciteta 12.000 ES (ekvivalent stanovnika) pročišćavat će sanitarne vode na području triju jedinica lokalne samouprave, odnosno u naseljima Mursko Središće, […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - za namjeravani zahvat, izgradnja parkirališta i nadstrešnice - HAIX Obuća d.o.o.

21. ožujka 2023.
REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA KLASA: UP/I-351-03/23-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-23-14 Čakovec, 21. ožujka 2023. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (OIB: 09161580297), na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d.

21. ožujka 2023.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/22-01/000306 URBROJ: 2109-09-2/02-23-0009 Čakovec, 21.03.2023. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21 - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat […]
Pročitaj više 

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima dodjelom građevinskog materijala za 2023. godinu

9. ožujka 2023.
KLASA: 370-01/23-01/1 URBROJ: 2109-09/01-23-1 Čakovec, 9. ožujka 2023. Temeljem članka 16. stavka 2. i 3. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj  106/18, 98/19) Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša donosi LISTU PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA DODJELOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2023. GODINU Sukladno članku […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti programa za područje ekološke mreže - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Vratišinec

28. veljače 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-23-05 Čakovec, 28. veljače 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec, […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti planiranog zahvata za područje ekološke mreže - Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma, k.o. Lopatinec

28. veljače 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/2 URBROJ: 2109-09-5/01-23-04 Čakovec, 28. veljače 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec […]
Pročitaj više 

Dvanaest godina Regionalnog parka Mura-Drava

10. veljače 2023.
Mura i Drava omeđuju naš kraj, one su po mnogočemu simbol Međimurja, opjevane mnogo puta u našoj popevki, stoga očuvanje njihovog krajolika nije samo naša dužnost, već i težnja, kako bismo novim naraštajima baštinili ono što im prirodnim zakonom pripada. Međimurska županija i dalje će biti podrška u svim aktivnostima koje pridonose razvijanju svijesti te […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - HAIX Obuća d.o.o.

6. veljače 2023.
KLASA: UP/I-351-03/23-03/1 URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 Čakovec, 06. siječnja 2023. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE- planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_05_Sveti Martin na Muri_ODC_40_05_01)

6. veljače 2023.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/12 URBROJ: 2109-09-5/01-23-05 Čakovec, 06. veljače 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska […]
Pročitaj više 

Obilježena obljetnica zaštite jedne od najvećih i najstarijih platana u Hrvatskoj

2. veljače 2023.
Platana u Nedelišću najstariji je zaštićeni prirodni objekt u Međimurju. Stara je 213 godina te je jedna od najvećih platana u Hrvatskoj. Visoka je preko 35 metara, a prsni promjer joj je veći od 6 metara. Popularno se naziva i „birov hrast”, iako nije hrast, taj je naziv dobila jer raste pokraj kuće u kojoj […]
Pročitaj više 
1 2 3 60
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content