Menu
8.3 °C
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaji i pozivi

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

23. svibnja 2022.
Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju (Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/19 i 3/20) i […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

23. svibnja 2022.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje dopunski JAVNI POZIVza podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije I.Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog […]
Pročitaj više 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

18. svibnja 2022.
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/19 i […]
Pročitaj više 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata

13. svibnja 2022.
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2022. godini

12. svibnja 2022.
Temeljem Programa rada  s  financijskim planom  Turističke zajednice Međimurske županije za 2022.g. TZMŽ objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2022. godini Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke  zajednice Međimurske županije  (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva […]
Pročitaj više 

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini

11. svibnja 2022.
Temeljem odredbe čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst,, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 […]
Pročitaj više 

Poziv na testiranje - za radno mjesto viši referent za prostorno uređenje

9. svibnja 2022.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE KLASA: 112-02/22-03/1 KLASA: 112-02/22-03/1 Čakovec, 9. svibnja 2022. P O Z I VZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATKINJA ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Povjerenstvo […]
Pročitaj više 

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

5. svibnja 2022.
Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20), Upravni […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ - viši referent za prostorno uređenje

28. travnja 2022.
KLASA: 112-02/22-03/1URBROJ:2109-09-22-01Čakovec, 25. travnja 2022. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) službenica ovlaštena za privremeno obavljane poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u […]
Pročitaj više 

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

26. travnja 2022.
Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20), Upravni […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content