Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaji i pozivi

OBAVIJEST o zatvaranju Javnog poziva za MJERU 7. Potpora za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda

25. studenoga 2022.
S obzirom na planirana sredstva u proračunu Međimurske županije za 2022. godinu za dodjelu potpora za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda i broj zaprimljenih zahtjeva, dana 24.11.2022. godine zatvara se Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Međimurske županije u 2022. godini za MJERU 7. Potpora za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda. Upravni odjel za […]
Pročitaj više 

Javni poziv Međimurske županije za prijavu kandidata za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2022. godini

24. studenoga 2022.
Pozivamo sve udruge, institucije, poduzeća koji se u svom radu susreću s osobama koji svojim volonterskim angažmanom nesebično doprinose boljitku korisnika volontiranja te ujedno i cjelokupnoj zajednici, da prijave svoje volontere. U 2022. godini nagrada će se dodijeliti jednom najvolonteru/najvolonterki i jednoj organizaciji volontiranja. Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 14. prosinca 2022. godine. Pravilnik […]
Pročitaj više 

ODLUKA o poništenju dijela Javnog natječaja

23. studenoga 2022.
KLASA: 112-02/22-02/3 URBROJ: 2109-01-22-30 Čakovec, 26. listopada 2022. Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), župan Međimurske županije donosi O D L U K U O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA 1. Poništava se javni […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor člana Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

21. studenoga 2022.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje dopunski JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor člana Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije I. Pokreće se postupak izbora člana Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije

16. studenoga 2022.
Na temelju članka 30. Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/2022) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije I. Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske […]
Pročitaj više 

ODLUKA za dodjelu bespovratnih potpora temeljem programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2022. godini“

11. studenoga 2022.
Temeljem članka 3. st. 2. Odluke o provedbi programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2022. godini“, te temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora turizmu Međimurske županije (Klasa: 334-01/22-02/1, Urbroj: 2109-07-3/01-22-6) od 24. 10. 2022. godine, župan Međimurske županije donosi ODLUKU za dodjelu bespovratnih potpora temeljem programa „Bespovratne potpore […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

11. studenoga 2022.
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst ), […]
Pročitaj više 

ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini

7. studenoga 2022.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/22-02/7, URBROJ: […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda u 2022. godini

2. studenoga 2022.
Temeljem članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21. i 1/22.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21. i 1/22.), objavljuje se: JAVNI POZIV […]
Pročitaj više 

Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine za akademsku godinu 2022./2023.

28. listopada 2022.
Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 29/10, 1/12 i 16/12, 4/21), župan Međimurske županije 27. listopada 2022. raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine za akademsku godinu 2022./2023. I. Pravo na dodjelu kredita imaju građani koji imaju prebivalište na području Međimurske županije […]
Pročitaj više 
1 2 3 72
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content