Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaji i pozivi

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini

16. travnja 2024.
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/19, 3/20, […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije

15. travnja 2024.
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije (KLASA: 402-05/24-01/28, URBROJ: 2109-01-24-1, od 29. 3. 2024.) i čl. 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22 – pročišćeni tekst, 24/23 […]
Pročitaj više 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu zaštitu

10. travnja 2024.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB KLASA: 112-02/24-01/4 URBROJ:2109-12-24-09 Čakovec, 10. travnja 2024. P O Z I V ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva na […]
Pročitaj više 

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centar znanosti u Čakovcu

2. travnja 2024.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA raspisuje, a UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centar znanosti u Čakovcu NARUČITELJ, RASPISIVAČ I INVESTITORMEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec OIB 09161580297 Telefon: +385 40 374 249 E-mail: zupan@medjimurska-zupanija.hr Internetska adresa: www.medjimurska-zupanija.hr […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

29. ožujka 2024.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst, […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE - Projekt „Zaželi pravu stvar III“, SF.3.4.11.01.0163

28. ožujka 2024.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Projektom „Zaželi pravu stvar III“, SF.3.4.11.01.0163 ostvarit će se […]
Pročitaj više 

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

27. ožujka 2024.
Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19, 3/20, 7/22 i […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente

18. ožujka 2024.
Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente. Potpore male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava (osim prijava za dodjelu bespovratnih potpora Međimurske županije), troškova izrade cjelovitih zahtjeva za […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

18. ožujka 2024.
KLASA: 112-02/24-01/3 URBROJ:2109-05-24-01 Čakovec, 27. veljače 2024. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) pročelnici upravnih tijela Međimurske županije, OIB: 09161580297, raspisuju JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu: I. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2024. godinu“

15. ožujka 2024.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst) i točke 7. Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2024. godini“, KLASA: 334-01/24-02/2; URBROJ: 2109-01-24-1, […]
Pročitaj više 
1 2 3 82
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content