Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Otvoreni

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije

22. ožujka 2023.
KLASA: 402-08/23-02/23 URBROJ: 2109-01-23-3 Čakovec, 22. ožujka 2023. godine Na temelju Odluke o dodjeli dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije (KLASA: 402-08/23-02/23, URBROJ: 2109-01-23-2, od dana 21. ožujka 2023. godine) župan Međimurske županije raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2022./2023.

15. ožujka 2023.
Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/23.), Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2022./2023. I. Jednokratna financijska potpora iznosi 100 EUR / 753,45 kuna (fiksni tečaj konverzije koji iznosi […]
Pročitaj više 

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim događanjima u Međimurskoj županiji za 2023. godinu

3. ožujka 2023.
Temeljem Programa rada Turističke zajednice Međimurske županije za 2023.g. Turistička zajednica Međimurske županije objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u Međimurskoj županiji za 2023. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva […]
Pročitaj više 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini

27. veljače 2023.
Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini, KLASA: 402-06/23-02/10, URBROJ: 2109-01-23-1 od 22. veljače 2023. godine, župan Međimurske županije objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini Predmet Javnog poziva Predmet ovog Javnog […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ  za financiranje programa/projekata udruga  iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2023. godini

17. veljače 2023.
KLASA: 402-06/23-02/9 URBROJ: 2109-01-23-1 Čakovec, 15.02.2023. Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ  za su/financiranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini

17. veljače 2023.
KLASA: 402-06/23-02/7 URBROJ: 2109-01-23-2 Čakovec, 17. veljače 2023. godine Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV redovitim studentima za sufinanciranje troškova javnog prijevoza vlakom u 2023. godini

30. prosinca 2022.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 6001, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), […]
Pročitaj više 

Informacija o raspoloživosti nekretnina iz Javnog natjačaja za prodaju zemljišta

27. prosinca 2022.
Trenutna raspoloživost nekretnina u smislu njihove prodaje sukladno natječajnim uvjetima iz Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“ od 07.11.2022. godine prikazana je u tablici:
Pročitaj više 

Produljenje roka - Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije

12. prosinca 2022.
Produljenje roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije Sukladno Zaključku Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije (KLASA: 024-03/22-03/3, URBROJ: 2109-02-22-12 od 8. prosinca 2022. godine)  rok za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

11. studenoga 2022.
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst ), […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content