Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Otvoreni

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2024.

1. ožujka 2024.
KLASA: 402-06/24-01/46 URBROJ: 2109-01-24-1 Čakovec, 01.03.2024. Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik […]
Pročitaj više 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ

15. veljače 2024.
KLASA: 402-06/24-01/33 URBROJ: 2109-01-24-2 Čakovec, 15. veljače 2024. Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst), Odluke o dodjeli dara u naravi u obliku […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.

15. veljače 2024.
KLASA: 402-06/24-01/27 URBROJ: 2109-01-24-2 Čakovec, 15. veljače 2024. Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni […]
Pročitaj više 

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2023. godinu

19. siječnja 2024.
Odbor za dodjelu javnih priznanja Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/12), Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, r a s p i s u j e POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2023. godinu Nagrada „Zrinski“ Međimurske […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Međimurske županije za 2024. godinu

18. siječnja 2024.
Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 29/23) te članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

16. siječnja 2024.
Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 30/23.), Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport raspisuje JAVNI POZIVza dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024. I. Jednokratna financijska potpora iznosi 100,00 EUR, dodjeljuje se svim redovnim studentima s prebivalištem na području […]
Pročitaj više 

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini

18. prosinca 2023.
Na web stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2024. godine. Prijava se podnosi na propisanom Obrascu nadležnom upravnom tijelu u županiji. Za […]
Pročitaj više 

Produljenje roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije

14. prosinca 2023.
Sukladno Zaključku Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije (KLASA: 024-03/22-03/3, URBROJ: 2109-02-23-27 od 14. prosinca 2023. godine)  rok za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije, produljuje se do  31. siječnja 2024. godine. Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova […]
Pročitaj više 

JAVNI   NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

30. studenoga 2023.
KLASA: 112-02/23-02/4 URBROJ:2109-01-23-01 Čakovec, 21.studenog 2023. Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u Službu za poslove župana

30. studenoga 2023.
KLASA: 112-02/23-03/15 URBROJ:2109-05-23-01 Čakovec, 21. studenog 2023. Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) pročelnica Službe za poslove župana, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content