Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

18. ožujka 2024.
KLASA: 112-02/24-01/3 URBROJ:2109-05-24-01 Čakovec, 27. veljače 2024. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) pročelnici upravnih tijela Međimurske županije, OIB: 09161580297, raspisuju JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu: I. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu […]
Pročitaj više 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu - UO za proračun i javnu nabavu

30. studenoga 2023.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I PROJEKTE - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU KLASA: 112-02/23-03/11 URBROJ: 2109-03-23-12 Čakovec, 30. studenog 2023. P O Z I VZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI […]
Pročitaj više 

Sudjelujte u kreiranju proračuna, vaši su nam prijedlozi dragocjeni

24. listopada 2023.
Međimurska županija i ove godine poziva građanke i građane na sudjelovanje u kreiranju novog proračuna Županije za 2024. godinu. Suradnjom ove vrste podupiru se načela transparentnosti  te se stvaraju preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga i u regionalnoj samoupravi. Međimurska županija okrenuta je potrebama svojih ljudi i sve su snage usmjerene na stvaranje […]
Pročitaj više 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto računovodstvenog referenta za materijalno poslovanje i blagajnu

28. veljače 2023.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - RAČUNOVODSTVENI REFERENT ZA MATERIJALNO POSLOVANJE I BLAGAJNU KLASA: 112-02/23-03/4 URBROJ: 2109-03-23-6 Čakovec, 28. veljače 2023. P O Z I V za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto računovodstvenog referenta za materijalno poslovanje i blagajnu u Upravnom odjelu za proračun […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

9. veljače 2023.
KLASA: 112-02/23-03/4 URBROJ:2109-03-23-01 Čakovec, 31. siječnja 2023. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i javnu […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - viši stručni suradnik za javnu nabavu

29. prosinca 2022.
KLASA: 112-02/22-03/6 URBROJ: 2109-03-22-01 Čakovec, 16. prosinca 2022. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, raspisuje JAVNI NATJEČAJ             za prijam u službu u Upravni odjel za proračun […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

11. studenoga 2022.
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst ), […]
Pročitaj više 

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu - djelokrug

1. lipnja 2021.
DJELOKRUG: planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte, obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije, prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna, predlaže mjere za […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content