Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaji i pozivi

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije

15. lipnja 2022.
Na temelju članka 30. Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/2022) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije I. Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: […]
Pročitaj više 

Upisi učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023.

15. lipnja 2022.
Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (NN 57/2022) Međimurska županija objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola u Međimurskoj županiji:
Pročitaj više 

ODLUKA o isplati jednokratne financijske potpore studentima za akademsku godinu 2021./2022.

2. lipnja 2022.
Na osnovi prijava na Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore studentima za akademsku godinu 2021./2022. i prikupljene dokumentacije pravo na isplatu potpore stekli su sljedeći studenti u dokumentu objavljenom niže:
Pročitaj više 

Javni natječaj za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone "Poslovni park Međimurje"

31. svibnja 2022.
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst ), […]
Pročitaj više 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

23. svibnja 2022.
Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju (Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/19 i 3/20) i […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

23. svibnja 2022.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje dopunski JAVNI POZIVza podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije I.Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog […]
Pročitaj više 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

18. svibnja 2022.
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/19 i […]
Pročitaj više 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata

13. svibnja 2022.
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2022. godini

12. svibnja 2022.
Temeljem Programa rada  s  financijskim planom  Turističke zajednice Međimurske županije za 2022.g. TZMŽ objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2022. godini Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke  zajednice Međimurske županije  (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva […]
Pročitaj više 

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini

11. svibnja 2022.
Temeljem odredbe čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst,, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content