Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaji i pozivi

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

21. ožujka 2022.
KLASA: 307-09/22-02/1URBROJ: 2109-01-22-1Čakovec, 21. 3. 2022. Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ  za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije  iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2022. godini

21. ožujka 2022.
   KLASA: 402-06/22-02/17URBROJ: 2109-01-22-1Čakovec, 21.03.2022. Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

10. ožujka 2022.
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19), Pravilnika o izmjenama […]
Pročitaj više 

Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2022. godini

1. ožujka 2022.
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19), Pravilnika o izmjenama […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022.

1. ožujka 2022.
Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/22.), Upravni odjel za obrazovanje i kulturu raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022. I. Jednokratna financijska potpora iznosi 800 kuna, dodjeljuje se svim redovnim studentima s prebivalištem na području […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente

1. ožujka 2022.
Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente.“ Potpore male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava, osim prijava za dodjelu bespovratnih potpora Međimurske županije, troškova izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO […]
Pročitaj više 

Sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

28. veljače 2022.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 11. veljače 2022. godine četvrti Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike […]
Pročitaj više 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini

21. veljače 2022.
Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini, KLASA: 402-06/22-02/9, URBROJ: 2109-01-22-1 od 21. veljače 2022. godine, župan Međimurske županije objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini Predmet Javnog poziva Predmet ovog Javnog […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

21. veljače 2022.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije I Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao […]
Pročitaj više 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2022.

16. veljače 2022.
Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2022. godinu, Međimurska županija raspisuje POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I. Javne potrebe u kulturi […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content