Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-1.7 °C
1022.0 hPa
79 %

Natječaji i pozivi

OBJAVLJEN JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

1. rujna 2021.
KLASA: 302-01/21-02/9 URBROJ: 2109/1-01-21-01 Čakovec, 1. 9. 2021. Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/21-02/8, URBROJ: 2109/1-01-21-1) župan Međimurske županije objavljuje: JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva I. Uvod Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje […]
Pročitaj više 

DOPUNSKI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021.

24. kolovoza 2021.
Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu, Međimurska je županija 20. siječnja 2021. godine raspisala Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

4. kolovoza 2021.
Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), župan […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020.

2. kolovoza 2021.
Temeljem Odluke o dodjeli nagrade studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/21.), Upravni odjel za obrazovanje i kulturu raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020. I. Novčana nagrada iznosi 1.000 kuna, a dodjeljuje se studentima hrvatskih sveučilišta s prebivalištem na […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2018./2019.

2. kolovoza 2021.
Temeljem Odluke o dodjeli nagrade studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2018./2019. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/21.), Upravni odjel za obrazovanje i kulturu raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2018./2019. I. Novčana nagrada iznosi 1.000 kuna, a dodjeljuje se studentima hrvatskih sveučilišta s prebivalištem na […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za iskaz interesa -prikupljanja prijedloga kandidata za imenovanje dijela članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Međimurske županije kao i nadzornih odbora trgovačkih društva u vlasništvu/suvlasništvu Međimurske županije

28. srpnja 2021.
Župan Međimurske županije upućuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - PRIKUPLJANJA PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE DIJELA ČLANOVA UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA U VLASNIŠTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KAO I NADZORIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Međimurska županija osnivač je slijedećih ustanova: - Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec - Dom zdravlja Čakovec - Ljekarna Čakovec […]
Pročitaj više 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za vježbenika

19. srpnja 2021.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKA PRAVA I NACIONALNE MANJINE KLASA: 112-02/21-03/6 URBROJ: 2109/1-13-21-6 Čakovec, 19. srpnja 2021. P O Z I V ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA VJEŽBENIKA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKA PRAVA I […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - vježbenika u Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport

8. srpnja 2021.
KLASA: 112-02/21-03/6 URBROJ:2109/1-13-21-01 Čakovec, 2. srpnja 2021. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - vježbenika – 1 izvršitelj/ica […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije» za 2021. godinu

17. lipnja 2021.
Temeljem točke 7. Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ (KLASA: 334-01/21-02/1; URBROJ: 2109/1-01-21-1) župan Međimurske županije objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije» za 2021. godinu 1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora putem sufinanciranja rada turističkih agencija / organizatora putovanja

17. lipnja 2021.
Temeljem Odluke o dodjeli potpora turističkim agencijama koje posluju na području Međimurske županije (KLASA: 402-08/21-02/26; URBROJ: 2109/1-01-21-1) župan Međimurske županije objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora putem sufinanciranja rada turističkih agencija / organizatora putovanja 1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora putem sufinanciranje rada turističkih agencija / organizatora turističkih putovanja […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content