Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaji i pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2022. godinu“

15. rujna 2022.
Temeljem točke 7. Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2022. godini“ (KLASA: 334-01/22-02/1; URBROJ: 2109-01-22-1) župan Međimurske županije objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2022. godinu“ 1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

14. rujna 2022.
KLASA: 302-01/22-02/10 URBROJ: 2109-01-22-01 Čakovec, 14. 9. 2022. Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA:302-01/22-02/7, URBROJ: 2109-01-22-1) župan Međimurske županije objavljuje: JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva I. Uvod Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne potpore redovnim učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan Međimurske županije

6. rujna 2022.
Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/20.), Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne potpore redovnim učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan Međimurske županije I. Jednokratna financijska potpora […]
Pročitaj više 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

6. rujna 2022.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 112-02/22-02/3 URBROJ: 2109-01-22-27 Čakovec, 6. rujna 2022. Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske […]
Pročitaj više 

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

5. rujna 2022.
Savez Alpe Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata koji je otvoren do 24. listopada 2022. godine.  Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 11 regija […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

19. kolovoza 2022.
KLASA: 112-02/22-02/3 URBROJ: 2109-01-22-01 Čakovec, 17. kolovoza 2022.             Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini

22. srpnja 2022.
KLASA: 402-06/22-02/34 URBROJ: 2109-1-22-1 Čakovec, 22.07.2022. Temeljem članka 5. Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 10/22.) i članka 37. Statuta Međimurske županije ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/22-pročišćeni tekst) župan Međimurske županije objavljuje JAVNI […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ  za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2022. godini

20. srpnja 2022.
KLASA: 402-06/22-02/33 URBROJ: 2109-01-22-1 Čakovec, 20.07.2022.             Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

15. srpnja 2022.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje dopunski JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije I. Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) […]
Pročitaj više 

ODLUKA o poništenju dijela javnog natječaja

11. srpnja 2022.
KLASA: 112-02/22-02/2 URBROJ: 2109-01-22-17 Čakovec, 8. srpnja 2022. Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), župan Međimurske županije donosi O D L U K U O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA 1. Poništava se javni […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content