Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine”, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Kocijan, obrt za peradarstvo, vl. Antun Kocijan, Ulica Zrinskih 22, Selnica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš donosi Rješenje_farma_brojlera_obrt_za_peradarstvo_Kocijan.