Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: djagec

Informacija za zahvat: Farma brojlera kapaciteta 30.000 komada u Selnici

28. prosinca 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima […]
Pročitaj više 

Rješenje - Izgradnja jednostavne građevine - šumska poučna staza "Vrata Pažuta" u Donjoj Dubravi

14. prosinca 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Zaštitarsko-ekološka udruga "Senjar", Trg Republike 9, Donja Dubrava, za provedbu postupka Prethodne ocjene […]
Pročitaj više 

Rješenje - Niskonaponski kabelski priključak za poslovnu građevinu u Šandorovcu

10. prosinca 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec,  za provedbu postupka […]
Pročitaj više 

Rješenje - Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 6012 k.o. Zebanec

7. prosinca 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Lovačko društvo "Zec" Mursko Središće, J. Šajnovića 41, Mursko Središće, za provedbu postupka […]
Pročitaj više 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog

28. studenoga 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.), u postupku izmjene i dopune dozvole za […]
Pročitaj više 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš obilaznice Nedelišća i Pušćina, Međimurska županija

20. studenoga 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17), članka 16. stavka […]
Pročitaj više 

Rješenje - Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Mure - Domašinec

7. studenoga 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode  ("Narodne novine" broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 6. stavka […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za provedbu Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri

29. listopada 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 31. stavka 7. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13 i 15/18) objavljuje Informaciju -Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri. 
Pročitaj više 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće

19. rujna 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.), u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom, […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja obaloutvrde na desnoj strani rijeke Mure - Domašinec

14. rujna 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content