Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 31. stavka 7. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13 i 15/18) objavljuje Informaciju -Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri