Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Niskonaponski kabelski priključak za poslovnu građevinu u Šandorovcu

Datum objave: 10. prosinca 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec,  za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Niskonaponski kabelski priključak za posnovnu građevinu u Šandorovcu, donosi Rješenje.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content