Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog

Datum objave: 28. studenoga 2018.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.), u postupku izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Hrupine 8, Prelog, k.č.br. 4057/2 k.o. Prelog, GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9, Poziva na uvid u elaborat gospodarenja otpadom.
 
Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom
OBRAZAC ZA PRIMJEDBE
IZ 218160-EL GKP PRE-KOM d.o.o., Reciklažni centar_v1

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content