Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Mure - Domašinec

Datum objave: 7. studenoga 2018.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode  ("Narodne novine" broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi Rješenje_Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Mure_Domašinec.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content