Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 6012 k.o. Zebanec

Datum objave: 7. prosinca 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Lovačko društvo "Zec" Mursko Središće, J. Šajnovića 41, Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 6012 k.o. Zebanec, dnosi  Rješenje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content