Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: djagec

Rješenje - Izgradnja pješačkih staza i autobusnih stajališta u naselju Knezovec

30. kolovoza 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje operatera Čateks d.d. u Čakovcu

30. srpnja 2018.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13, 153/3, 78/15 i 12/18) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine", br. 8/14 i 5/18) daje slijedeću: Informaciju_o_zahtjevu_za_ishođenje_okolišne_dozvole_za_postojeće_postrojenje_operatera_Čateks_d._d. iz Čakovca
Pročitaj više 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom - Metalprodukt d.o.o. Belica

17. srpnja 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.), u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom, […]
Pročitaj više 

Rješenje - Izgradnja pješačkog mosta duljine 11,8 m na k.č.br. 2366 k.o. Pušćine

9. srpnja 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, International Police Association, I.P.A. Selekcija Hrvatska, Regionalni klub IPA Međimurje - Čakovec, Jakova […]
Pročitaj više 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom - Unimer d.o.o. Čakovec

29. svibnja 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.), u postupku revizije dozvole za gospodarenja otpadom, […]
Pročitaj više 

Rješenje - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Mursko Središće (od st. 0+457,90 do st. 1+283,20)

23. svibnja 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti  […]
Pročitaj više 

Rješenje - Izgradnja rasvjete glavnog i pomoćnog nogometnog igrališta Sportski dom u Svetom Martinu na Muri

23. svibnja 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4. , vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" , br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Općina Sveti […]
Pročitaj više 

Rješenje - Izgradnja šumske ceste "Gornje Međimurje 15"

16. svibnja 2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, za provedbu […]
Pročitaj više 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

30. travnja 2018.
  Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i […]
Pročitaj više 

Odluka o upućivanju strateške Studije utjecaja na okoliš i nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna PP MŽ na javnu raspravu

27. travnja 2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem odredbi članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), odredbi članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 3/17) i odredbi članka 12., 16. i 17. Uredbe o informiranju […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content