Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

Datum objave: 30. travnja 2018.

 
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije i Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije na javnu raspravu KLASA: 351-02/16-03/5 , URBROJ: 2109-1-09/1-18-24 od 27. travnja 2018. godine, daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

                                                                                          I.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša je 27. travnja 2018. godine donio Odluku o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije i Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije na javnu raspravu.

                                                                                         II.
Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 08.05.2018. godine do 06.06.2018. godine.
                                                                                        III.
Cjelovita Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije i Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, svaki radni dan u vremenu od 9.00 do 13.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).
                                                                                         IV.
Javno izlaganje održat će se 16.05.2018. godine u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici Upravnog odjela, izrađivač plana i izrađivač strateške studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.
                                                                                         V.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Strateškoj studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec s naznakom „Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije i Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije“. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
                                                                                        VI.
Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu, oglasnoj ploči Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije te na mrežnim stranicama Međimurske županije.
KLASA: 351-02/16-03/5
URBROJ: 2109-1-09/01-18-25
Čakovec, 27.04.2018.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content