Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Izgradnja pješačkog mosta duljine 11,8 m na k.č.br. 2366 k.o. Pušćine

Datum objave: 9. srpnja 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, International Police Association, I.P.A. Selekcija Hrvatska, Regionalni klub IPA Međimurje - Čakovec, Jakova Gotovca 7, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Izgradnja pješačkog mosta duljine 11,8 m na k.č.br. 2366 k.o. Pušćine, donosi  Rješenje_Izgradnja_pjesackog_mosta_duljine_11,8_m_Puscine

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content