Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Izgradnja šumske ceste "Gornje Međimurje 15"

Datum objave: 16. svibnja 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Izgradnja šumske ceste "Gornje Međimurje 15", donosi  Rješenje_Gornje_Medjimurje_15  

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content