Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom - Unimer d.o.o. Čakovec

Datum objave: 29. svibnja 2018.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.), u postupku revizije dozvole za gospodarenja otpadom, KLASA: UP/I-351-02/14-03/3, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-17 od 24.04.2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Rudolfa Steinera 3, Čakovec, k.č.br. 1722/4 k.o. Čakovec, trgovačkog društva UNIMER d.o.o. Čakovec, Poziva na uvid u elaborat gospodarenja otpadom.
 
Poziv_na_uvid_gospodarenja_otpadom_Unimer
OBRAZAC ZA PRIMJEDBE
EGO UNIMER NO 2018
    

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content