Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Izgradnja pješačkih staza i autobusnih stajališta u naselju Knezovec

Datum objave: 30. kolovoza 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Izgradnja pješačkih staza i autobusnih stajališta u naselju Knezovec, uz ŽC2016 i LC20018, donosi  Rješenje.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content