Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Produljenje niskonaponske mreže u Plešivici (izlaz br. 2 "Prema Plešivici" iz TS 10/0,4 kV Frkanovec (br. 368))

Datum objave: 22. veljače 2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Produljenje niskonaponske mreže u Plešivici ( izlaz br. 2 "Prema Plešivici" iz TS 10/0,4 kV Frkanovec (br. 368)), donosi Rješenje_Produljenje_nikonaponske_mreže_u_Plešivici  

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content