Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje za proizvodnju umjetne kože u sklopu tekstilne industrije u Čakovcu

Datum objave: 5. veljače 2019.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 13. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14 i 5/18), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/37, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-8 od 14. siječnja 2019. godine, daje OBAVIJEST_provodjenje_javne_rasprave_u_postupku_ishodjenja_okolisne_dozvole_za_postrojenje_za_proizvodnju_umjetne_koze_u_sklopu_tekstilne_industrije_u_Čakovcu  
 
Strucna_podloga

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content