Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju_o_zahtjevu_za_ocjenu_o_potrebi_procjene_utjecaja_na_okoliš_za_zahvat: Farma brojlera kapaciteta 39.900 komada u Donjem Kraljevcu. 

 

EZO_OPUO_farma Gosaric_02_04_2019-zavrsno