Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: dejana

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: "Turistička smještajna građevina na k.č.br. 2666/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji"

24. svibnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/11 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-5 Čakovec, 24. svibnja 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, sukladno članku 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva, Polak Mihael, Pleškovec, Pleškovec 68, 40 311 Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku […]
Pročitaj više 

22. SVIBNJA - MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I DAN ZAŠTITE PRIRODE

20. svibnja 2021.
U spomen na dan kada su Ujedinjeni narodi 1992. godine usvojili Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD), 22. svibnja slavi se kao Međunarodni dan biološke raznolikosti. Sve zemlje potpisnice Konvencije, među kojima i Hrvatska, obvezale su se na poduzimanje mjera nužnih za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti. Taj dan u […]
Pročitaj više 

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE - integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb

13. svibnja 2021.
KLASA:351-03/21-01/31                                                   URBROJ: 2137/1-05/03-21-5                                            Koprivnica,  12. svibnja 2021.                      Na temelju članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08)  te Odluke  Ministarstva  gospodarstva i održivog razvoja […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija građevine športsko-rekreacijske namjene na k.č.br. 5574 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji

13. svibnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/10 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-5 Čakovec, 13. svibnja 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: "Snimanje 3D seizmičkih podataka na istražnom prostoru SZH-01 na području Međimurske županije

4. svibnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/9 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-7 Čakovec, 04. svibnja 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: "Postavljanje odmorišta, velikih i malih panoa, servisnih i parkirnih stalaka za bicikle u Međimurskoj županiji

19. travnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/4 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-5 Čakovec, 19. travnja 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Turistička zajednica Međimurske županije, B.J.Jelačića 22, 40 000 […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Orehovica

1. travnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/8 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4 Čakovec, 01. travnja 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Orehovica, Čakovečka 9, 40 322 Orehovica, za provedbu postupka […]
Pročitaj više 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

24. ožujka 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Međimurske županije daje Informaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma pilića "Štefanec", s objavom sadržaja razmatranja. Informacija Stručna […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za namjeravani zahvat: Izgradnja građevine za uzgoj pilića i zgrade za spremanje poljoprivrednih strojeva na k.č.br. 635 i 665 k.o. Pušćine i spremnika peradarskog gnoja na k.č.br. 157 k.o. Kuršanec

15. ožujka 2021.
KLASA: UP/I-351-03/21-03/1 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-13 Čakovec, 15. ožujka 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Izgradnja poslovne zgrade - autolimarske radione na k.č.br. 5561/1 k.o. Lopatinec

2. ožujka 2021.
  KLASA: UP/I-612-07/21-03/3 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4 Čakovec, 01. ožujka 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, AUTO ROMAN d.o.o. Štrigova, Štrigova 45, za […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content