Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Međimurske županije daje Informaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma pilića “Štefanec”, s objavom sadržaja razmatranja.