Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE - integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Datum objave: 13. svibnja 2021.

KLASA:351-03/21-01/31                                                  
URBROJ: 2137/1-05/03-21-5                                           
Koprivnica,  12. svibnja 2021.                     
Na temelju članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08)  te Odluke  Ministarstva  gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/19-08/22, URBROJ: 517-03/-1-2-20-30 od 24. rujna 2020. godine)  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije  daje

OBAVIJEST  

o provođenju PONOVNE javne rasprave

u postupku procjene utjecaja na okoliš

na  dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš

Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom

nositelja zahvata  Hrvatske vode, Zagreb

I.

Dopunjena Studija o utjecaju na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata tvrtke  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb upućuje  se na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana temeljem Odluke  o  upućivanju na javnu raspravu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 3. svibnja 2021. godine.  Za sve vrijeme trajanja javne rasprave, u razdoblju od 8 dana, javnosti će se u službenim prostorijama Koprivničko-križevačke županije biti omogućen  javni uvid u Studiju povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi, dok će u službenim prostorijama  Varaždinske županije, Međimurske županije, Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije bit omogućen uvid u ne-tehnički sažetak Studije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content