Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: dejana

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša daje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

22. srpnja 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni i dopuni uvjeta iz okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ferro-Preis d.o.o. iz Čakovca Informacija
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja "Rekreacijsko područje uz ribnjak, revitalizirani rukavac rijeke Drave"

20. srpnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/13 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-06 Čakovec, 19. srpnja 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članaka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40 328 Donja Dubrava, za […]
Pročitaj više 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

14. srpnja 2021.
KLASA: UP/I-351-02/21-03/3 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-8 Čakovec, 14. srpnja 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dopune dozvole za […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi na k.č.br. 4272/2 k.o. Donja Dubrava, Općina Donja Dubrava, Međimurska županija

13. srpnja 2021.
KLASA: UP/I-351-03/21-03/3 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-17 Čakovec, 13. srpnja 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) […]
Pročitaj više 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

24. lipnja 2021.
KLASA: UP/I-351-02/21-03/2 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-12 Čakovec, 24. lipnja 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija procjeđivanja nasipa Podturen, Općina Podturen, Međimurska županija

18. lipnja 2021.
KLASA: UP/I-351-03/21-03/4 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-02 Čakovec, 18. lipnja 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi na k.č.br. 4272/2 k.o. Donja Dubrava, općina Donja Dubrava, Međimurska županija

8. lipnja 2021.
KLASA: UP/I-351-03/21-03/3 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-02 Čakovec, 08. lipnja 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 

05. lipnja - SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA

2. lipnja 2021.
   Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i omogućiti svima da shvate svoju vlastitu […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: "Izmještanje prašinastog nanosa unutar akumulacije HE Dubrava na području Međimurske županije"

2. lipnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/14 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4 Čakovec, 02. lipnja 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Sjever, Međimurska […]
Pročitaj više 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša daje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

26. svibnja 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu, sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content