Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje INFORMACIJU Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni i dopuni uvjeta iz okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ferro-Preis d.o.o. iz Čakovca