Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

Datum objave: 24. lipnja 2021.

KLASA: UP/I-351-02/21-03/2
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-12
Čakovec, 24. lipnja 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom koji vodi upravno tijelo po zahtjevu trgovačkog društva PAVLIC-ASFALT-BETON d.o.o. Donji Kraljevec, Murska ulica 48, 40 320 Donji Kraljevec, OIB: 77665363327, objavljuje

POZIV 

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.
Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo PAVLIC-ASFALT-BETON d.o.o. Donji Kraljevec, Murska ulica 48, 40 320 Donji Kraljevec, OIB: 77665363327.
Lokacija za koju se postupak izdavanja dozvole provodi je: Murska 48, 40 320 Donji Kraljevec, k.č.br. 1956 k.o. Donji Kraljevec.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content