Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

18. sjednica Skupštine Međimurske županije - 31.03.2016.

Datum objave: 24. ožujka 2016.

KLASA: 021-05/16-03/2
URBROJ:2109/1-02-16-01
Čakovec, 23.03.2016.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
18. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 31. ožujka 2016. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan i predsjednik Odbora.
2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
3. PRIJEDLOG PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana.
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU BIBLIOTHECE INTERMURANE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
5. PRIJEDLOG JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Sandra Herman, univ.spec.oec., zamjenica župana i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
6. a) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
b) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2015. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica Županijske uprave za ceste.
7. IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ĆAKOVEC ZA2015. GODINU I PROGRAM RADA MUZEJA ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Međimurja.
8. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode.
9. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Vrčić, dr.med., ravnatelj Doma zdravlja.
10. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i prim. Marina Payerl Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda.
11. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Tomislav Novinščak, ravnatelj Zavoda.
12. IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Andreja Knežević, mr.pharm., ravnateljica Ljekarne Čakovec.
13. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĆAKOVEC ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma za starije i nemoćne.
14. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2015. GODINU I PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Martina Šebrek, dipl.soc.radnica, ravnateljica „Sigurne kuće“.
15. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2015. GODINU I PROGRAM RADA CENTRA ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Antonija Canjuga, dipl.soc.radnica, ravnateljica Centra.
16. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE EUROPSKOJ POVELJI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA NA LOKALNOJ RAZINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
17. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Zoran Vidović, pristup.oec., dopredsjednik GSV-a.
18. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan, ujedno upravitelj Zaklade.
19. PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNICE I ČLANOVA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
20. PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA RAZRJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
Na našim web stranicama nalazi se i tekst Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini – točka 16. dnevnog reda (u drugom dijelu teksta).
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content