Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju dijela javnog natječaja

Datum objave: 25. travnja 2024.

KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2109-05-24-02
Čakovec, 24. travnja 2024.

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnici upravnih tijela Međimurske županije donose

O D L U K U
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

I.
Poništava se javni natječaj za prijam u službu, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 32/24. od 15. ožujka 2024. godine te na mrežnim stranicama Međimurske županije, u dijelu koji se odnosi na prijam u:

1. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Međimurske županije, za radno mjesto:

- višeg stručnog suradnika za javnu nabavu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, za radno mjesto:

- višeg stručnog suradnika za gradnju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

II.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i web stranici Međimurske županije.

PROČELNICA

Petra Vadlja, dipl. iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content