Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: sasah

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa I projekata

18. kolovoza 2020.
Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19) i članka 37. […]
Pročitaj više 

18. sjednica Skupštine Međimurske županije

16. srpnja 2020.
http://www.medjimurska-zupanija.hr/sjednice/2020/18-2020.mp3
Pročitaj više 

Odluka o poništenju javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2020. godini

30. travnja 2020.
  KLASA: 402-08/20-02/11 URBROJ: 2109/1-01-20-2 Čakovec, 28. travanj 2020. Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju (KLASA: 402-08/19-02/7 URBROJ: 2109/1-01-19-1), Programa javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2020. godinu (KLASA: 620-01/20-03/1 URBROJ: 2109/1-02-20-02) i Vladine Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske […]
Pročitaj više 

UPUTE za stranke koje dolaze u MEĐIMURSKU ŽUPANIJU te institucije i poduzeća u vlasništvu Međimurske županije

17. ožujka 2020.
UPUTE ZA STRANKE Poštovani korisnici usluga Međimurske županije, s ciljem sprječavanja širenja zaraze COVID-19 virusom molimo Vas da za sve potrebno kontaktirate djelatnike telefonom, e mailom, a osobno dolazite isključivo ako ne možete postupiti na drugi način i to uz prethodni dogovor e-mailom ili telefonom. Međimurska županija će na svojim mrežnim stranicama objavljivati sve relevantne […]
Pročitaj više 

MEĐIMURSKA JE ŽUPANIJA ZAPOČELA S ISPLATOM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

27. prosinca 2019.
Sukladno Programu potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine, a temeljem Javnih poziva započela je isplata potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije. Pravo na potporu ostvarilo je 393 poljoprivrednih gospodarstva u ukupnom iznosu od 706.691,00 kn. Potpore će biti isplaćene poljoprivrednim gospodarstvima koja su zadovoljila uvjete Javnih poziva i […]
Pročitaj više 

NATJEČAJ za dodjelu učeničkih stipendija djeci hrvatskih branitelja za školsku godinu 2019./2020.

10. listopada 2019.
TGemeljem Pravilnika o dodjeli učeničkih stipendija djeci hrvatskih branitelja („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli učeničkih stipendija djeci hrvatskih branitelja (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/17), Međimurska županija 9. listopada 2019. raspisuje   NATJEČAJ za dodjelu učeničkih stipendija djeci hrvatskih branitelja za školsku godinu 2019./2020.  Stipendije […]
Pročitaj više 

Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

10. listopada 2019.
Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 29/10, 1/12 i 16/12), župan Međimurske županije 9. listopada 2019. raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine I. Pravo na dodjelu kredita imaju građani koji imaju prebivalište na području Međimurske županije kontinuirano najmanje dvije godine prije […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Međimurske vode d.o.o.

10. listopada 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-350-05/18-01/000019 URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 Čakovec, 10.10.2019. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - […]
Pročitaj više 

Planski vremenik objave natječaja za udruge civilnog društva

1. listopada 2019.
Planski vremenik objave natječaja za financiranje projekata udruga civilnog društva jedinica lokalne i regionalne samouprava Međimurske županije je pregled vremenskih okvira u kojima će gradovi, općine te sama Međimurska županija objaviti natječaje za financiranje projekata udruga civilnog društva za 2020. godinu. Popis natječaja za udruge po JLS-ima- 2020._(PDF)
Pročitaj više 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste d.o.o. - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca

1. listopada 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/19-01/000260 URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009 Čakovec, 25.09.2019. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., […]
Pročitaj više 
1 2 3 10
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content