Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa I projekata

Datum objave: 18. kolovoza 2020.

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst), Župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje dana 01. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa/projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini (KLASA: 402-08/20-02/9, URBROJ: 2109/1-01-20-2, od 02. ožujka 2020. godine), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju od dana 01. srpnja 2020. godine.

Članak 2.

U 2020. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa/projekata udruga civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 504.000,00 kuna i to kako slijedi:

REDNI
BROJ
 
NAZIV UDRUGE
 
NAZIV
PROGRAMA/PROJEKTA
IZNOS ODOBRENIH
SREDSTAVA
1. UDRUGA SLIJEPIH
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Osjeti pozitivu!  
15.000,00
2. LABORATORIJ
INOVATIVNIH IDEJA
Priča o zmajčeku  
10.000,00
 
3.
UDRUGA DRAGOVOLJACA I
VETERANA DOMOVINSKOG RATA
PODRUŽNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Poboljšanje kvalitete življenja braniteljske populacije u Međimurskoj županiji  
 
 
50.000,00
 
4.
 
UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC
Međunarodna suradnja umirovljenika policije Hrvatske, Mađarske i Slovenije  
 
5.000,00
 
 
5.
UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ČAKOVEC Učestvovanje u obilježavanju značajnih događaja iz antifašističke NOB–e (1941-45)  
 
 
10.000,00
6.  
UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“
 
Spektar Altruizma
 
15.000,00
 
7.
 
SRELJAČKO DRUŠTVO „MIHOVIL“
Edukacijom o oružju do sigurnijeg društva  
6.000,00
 
8.
 
UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA
Djeca učenjem stječu kreativnosti, spretnost  samopouzdanje  
 
10.000,00
 
9.
UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE  
Celijakija – edukacija od malih nogu
 
 
15.000,00
 
10.
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Kad se
Male ruke Slože
 
15.000,00
11. ŠAHOVSKI KLUB „SVETA MARIJA I DONJI MIHALJEVEC“  
„Šah mat“
 
2.000,00
12. ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Izlučno sportsko natjecanje ekipa hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Međimurske županije za državno natjecanje SŠNIDOR 2020.  
 
 
 
 
25.000,00
13. ZAŠTITARSKO –EKOLOŠKA ORGANIZACIJA NOBILIS EKO volonterko
 
 
8.000,00
14. UDRUGA UMIROVLJENIKA
 IVANOVEC
Izlet Udruge umirovljenika Ivanovec  
2.000,00
 
15.
 
MEĐIMURSKI SLATKIŠI
Sportske igre mladih dijabetičara  
15.000,00
 
 
16.
 
UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA –ČAKOVEC
Očuvanje digniteta Domovinskog rata i doprinosa Međimurja i međimuraca - pripadnika 34. inženjerijske bojne Čakovec u istom  
 
 
7.000,00
 
17.
UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA „IZVOR“ IVANOVEC Izradom ručnih radova i druženjem do kvalitetnijeg života  
 
10.000,00
 
18.
UDRUGA HRVATSKI BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA LIJEČENIH OD PTSP-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
Psiho-socijalna pomoć braniteljima
 
 
 
 
3.000,00
19. MLADI INFORMATIČARI STRAHONINCA  
I ja programiram!
 
15.000,00
 
20.
SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Sportom do zdravijeg i kvalitetnog života umirovljenika i starijih osoba  
 
20.000,00
21. ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA ČAKOVEC Plesom do zdravlja
 
 
8.000,00
22. UDRUGA MAŽORETKINJA
 NEDELIŠĆA
8.Mažoret kamp Nedelišće 2020.  
5.000,00
23. UDRUGA UMIROVLJENIKA
PRELOG
 
Pjesmom i svirkom kroz život
 
10.000,00
 
24.
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - ČAKOVEC  
Podrška članovima u izvanrednim situacijama
 
 
15.000,00
 
25.
SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
Podrška za udruge članice Saveza
 
 
15.000,00
26. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SOM“ KOTORIBA  
Mala škola ribolova i ekologije
 
4.000,00
 
27.
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
Zajedno do bolje budućnosti
 
 
 
15.000,00
 
28.
 
UDRUGA ŽENA „BREST“
PODBREST
Izrada i prodaja ručno izrađenih predmeta s božićnom tematikom  
 
2.000,00
 
29.
 
UDRUGA AD ASTRA
 
Nasilje je OUT!
 
8.000,00
 
30.
AUTO KLUB
BLACKLISTED
 
Track day 2020
 
10.000,00
 
31.
UDRUGA ZA SINDROM DOWN  MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 
Razvojne i rehabilitacijske usluge i stručna podrška u udruzi  
 
15.000,00
 
32.
MEĐIMURSKI INFORMATIČKI
KLUB
 
Programiraj i #ostanidoma
 
15.000,00
 
33.
MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE   Sretniji, bolji i kvalitetniji život umirovljenika  
30.000,00
 
34.
NARTEOS - UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA Ljetna škola kreativnosti kroz razvoj tolerancije, demokracije i prihvaćanja raznolikosti  
 
5.000,00
 
35.
 
BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM
 
Mali vrt za velike promjene
 
8.000,00
 
36.
 
UDRUGA STREMI! / ASSOCIATION STRIVE!
Jačanje mobilnosti u Međimurju/Strengthening mobility in Međimurje  
 
5.000,00
37.  
UDRUGA ŽENA PRETETINEC
7. dječja biciklijada Pretetinec 2020.  
5.000,00
38. ORIJENTACIJSKI KLUB
MEĐIMURJE
 
HOG RACE FESTIVAL
 
10.000,00
39. UDRUGA ZA ZAŠTITU MAČAKA „SKLONIŠTE DOBROTE“ Poboljšanje uvjete života spašenih mačaka sa ulice  
10.000,00
40. DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Pružanje usluga osobama s invaliditetom i starijim i teško pokretnim osobama  
 
15.000,00
41. HRVATSKO DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE U RANOM DJETINJSTVU- OMEP HRVATSKA  
Vrtić na daljinu
 
 
 
5.000,00
42. DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA MEĐIMURJA  
Mreža veza u zajednici
 
5.000,00
 
43.
 
ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB
 
I ja volim i želim plivati
 
 
7.000,00
 
44.
 
GLJIVARSKO DRUŠTVO SMRČAK ČAKOVEC
Program edukacije učenika, studenata i građana o zaštiti staništa gljiva kao bioindikator u zaštiti prirode  
 
 
5.000,00
 
45.
 
UDRUGA ZA BOLJITAK ROMA MEĐIMURJA
 
Romski edukacijski informatički centar –edukacije i informatičke radionice u romskom naselju Goričan  
 
 
4.000,00
46. LEO KLUB ZRINSKI ČAKOVEC LEO ZA MURID – Igraj se i fotkaj!  
3.000,00
47. VITAE UDRUGA ZA SPORTSKU REKREACIJU  
I ja sam sportaš
 
7.000,00

Članak 3.

Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za civilno društvo i sport Međimurske županije.

Članak 4.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. - 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije« i na službenoj web stranici Međimurske županije.

ŽUPAN                

Matija Posavec, mag.ing.

KLASA: 402-08/20-02/9
URBROJ: 2109/1-01-20-16
Čakovec, 17. kolovoza 2020. godine

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content