Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

Datum objave: 10. listopada 2019.

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 29/10, 1/12 i 16/12), župan Međimurske županije 9. listopada 2019. raspisuje
Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

I.

Pravo na dodjelu kredita imaju građani koji imaju prebivalište na području Međimurske županije kontinuirano najmanje dvije godine prije raspisivanja ovog natječaja ukoliko su:
1. redovni studenti dodiplomskih, diplomskih ili integriranih studija u Republici Hrvatskoj ili u zemljama Europske unije
2. redovni ili izvanredni studenti dodiplomskih, diplomskih, integriranih ili poslijediplomskih studija koji plaćaju školarinu na hrvatskim visokoškolskim ustanovama.

II.

1. ispunjen i potpisan obrazac prijave
2. potvrda o upisu iz koje je vidljiv status studenta, studij i studijski smjer te posljednji upisani semestar ili potvrda o ostvarenom pravu upisa na studij (ukoliko se kredit traži za školarinu)
3. preslika osobne iskaznice studenta ili potvrda o njegovu prebivalištu ukoliko dovoljno trajanje prebivališta nije vidljivo iz osobne iskaznice
4. potvrda o iznosu školarine s rokovima u kojima treba biti plaćena (ukoliko se kredit traži za školarinu).

III.

Redovnim se studentima krediti isplaćuju na osobne račune u mjesečnim ratama od po 1.000 kuna, a krediti za školarine isplaćuju se isključivo na račune visokoškolskih ustanova.
Kredit se dodjeljuje na osnovi ugovora s Privrednom bankom Zagreb d.d. Vraćanje kredita osigurava se jamstvom ili drugim Banci prihvatljivim instrumentom osiguranja.
Uz uvjete iz Pravilnika, Međimurska županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme isplate i počeka te najmanje 1% kamata tijekom otplate kredita. Obvezu vraćanja glavnice, preostalih kamata i drugih obveza po kreditu preuzima korisnik. Rok otplate za redovne je studente jednak dvostrukom vremenu korištenja – maksimalno 120 mjeseci. Za korisnike kredita za školarine rok otplate kredita jednak je vremenu korištenja kredita.

IV.

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, do 11.11.2019.

V.

Odluku o dodjeli kredita donosi Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita Međimurske županije, a obavijesti o rezultatima natječaja bit će odaslane sudionicima najkasnije do 20.12.2019.

VI.

Ovaj natječaj, obrasci za podnošenje prijava te Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima (s izmjenama i dopunama) objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

KLASA: 604-02/19-02/1
URBROJ:2109/1-01-19-1
Čakovec, 9.10.2019.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

 
Prilozi:
Prijavnica - redovni studenti
Prijavnica - školarine
Pravilnik
Izmjene Pravilnika _13.12.2012.
Izmjene Pravilnika_24.01.2012

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content