Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: sasah

Javni poziv za uvid u spis predmeta IVANA TKALČEC - FILIP TKALČEC

24. lipnja 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/19-01/000125 URBROJ: 2109/1-09-2/04-19-0006 Čakovec, 24.06.2019. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta IVANA TKALČEC, HR-40312 ŠTRIGOVA, LESKOVEC 12, FILIP TKALČEC, HR-40312 ŠTRIGOVA, LESKOVEC 12, - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta TOMISLAV HORVAT - KLAUDIJA HORVAT

21. lipnja 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/19-01/000084 URBROJ: 2109/1-09-2/04-19-0008 Čakovec, 21.06.2019. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta TOMISLAV HORVAT, HR-40318 DEKANOVEC, DOMAŠINEC, GLAVNA 42 KLAUDIJA HORVAT, HR-40318 DEKANOVEC, DOMAŠINEC, GLAVNA 42 - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana - viši stručni suradnik za javnu nabavu

19. lipnja 2019.
KLASA: 112-02/19-03/4 URBROJ:2109/1-03-19-01 Čakovec, 17. lipnja 2019. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za poslove župana raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana, na radno mjesto: - viši stručni […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije - administrativni tajnik

19. lipnja 2019.
KLASA: 112-02/19-03/3 URBROJ:2109/1-07-19-01 Čakovec, 12. lipnja 2019. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, na […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - voditelj Odsjeka za socijalnu skrb i nacionalne manjine

19. lipnja 2019.
KLASA: 112-02/19-03/2 URBROJ:2109/1-12-19-01 Čakovec, 12. lipnja 2019. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 I 4/18), pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, na […]
Pročitaj više 

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole

19. lipnja 2019.
  REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/19-01/000177 URBROJ: 2109/1-09/02-19-0009 Čakovec, 18.06.2019. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA ŠTRIGOVA, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427 na temelju članka 99. stavka […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2019. godini

17. lipnja 2019.
Temeljem čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10., 4/13., 6/13., 8/13. i 6/14.) , članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. - 2020. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/17. i 12/17.) i Odluke o izmjeni i dopuni Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017.-2020. godine, KLASA:402-08/19-02/28 […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - viši stručni suradnik za međunarodne projekte

22. svibnja 2019.
KLASA: 112-02/19-03/1 URBROJ:2109/1-12-19-01 Čakovec, 9. svibnja 2019. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za zsravstvo i socijalnu skrb raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, na radno […]
Pročitaj više 

ODLUKA o rezultatima izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji

6. svibnja 2019.
ODLUKA o rezultatima izbora predstavnika sprske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji Vrijeme objave: 6.5.2019. u 8.10 sati
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content