Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Međimurske županije, na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13.) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (“Narodne novine” broj 146/14.) daje Informaciju  o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Održavanje šumske prometnice s elementima protupožarne prosjeke “Bedekovićeve grabe”, nositelj zahvata: Udruga šumoposjednika Međimurja Jegnjed, Zrinsko-frankopanska 9, Čakovec.