Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

13. sjednica Skupštine Međimurske županije - 21.05.2015.

Datum objave: 15. svibnja 2015.

KLASA: 021-05/15-03/7
URBROJ:2109/1-02-15-01
Čakovec, 11.05.2015.
 
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m

13. sjednicu Skupštine Međimurske županije

za 21. svibnja 2015. godine (četvrtak) u 9,00 sati

            Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I  R E D
 

 1. a) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANIH VIJEĆNIKA POČINJU OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT.
  b) POLAGANJE PRISEGE.
 • predlagatelj je Mandatna komisija,
 • izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije, a podnijet će Izvješće na sjednici Županijske skupštine.
 1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
 1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O OBJEDINJENOM OBRAČUNSKOM VOĐENJU POSLOVNIH RAČUNA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA PREKORAČENJA PO POSLOVNOM RAČUNU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
 1. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI I OBVEZI PLAĆANJA NAKNADE ZA NAVODNJAVANJA ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA „PILOT PODRUČJA“ ZA 2015. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
 1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE ŽUPAN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE OBVEZUJE NA PODNOŠENJE REDOVNIH INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA EUROPSKE UNIJE.
 • predlagatelji su vijećnici Županijske skupštine iz redova Hrvatskih laburista – Stranke rada,
 • izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Petra Kovačić, dipl.iur., vijećnica Županijske skupštine.
 1. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU ZGRADE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA KORIŠTENJE MEĐIMURSKOM VELEUČILIŠTU U ČAKOVCU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan, Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 1. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda.
 1. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE PRIRODE - JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Siniša Golub, mag.prim.educ., ravnatelj Međimurske prirode.
 1. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije.
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Sandra Percač, ravnateljica Centra.
 1. a) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2014. GODINU.
  b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2015. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Martina Šebrek, dipl.soc.radnica, v.d. ravnateljica „Sigurne kuće“.
 1. a) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2014. GODINU.
  b) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženI za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i mr.sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Međimurja.
 1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC U 2014. GODINI.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženI za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Vrčić, dr.med., ravnatelj Doma zdravlja.
 1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i prim. Marina Payerl-Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda.
 1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Andreja Knežević, mr.pahrm., ravnateljica Ljekarne.
 1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma.
 1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Antonija Canjuga, dipl.soc.radnica, ravnateljica Centra.
 1. IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICA“ d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-   izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Mladen Jozinović, direktor „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

 1. a) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
  b) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
  c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2014. GODINI.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica ŽUC-a.
 1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE U 2014. GODINI.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a.
 1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE d.o.o. U 2014. GODINI.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Mario Klobučarić, univ.spec.oec., direktor MENEA-e.
 1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP d.o.o. ZA 2014. GODINU
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Vitomir Kirić, oec., direktor MESAP-a.
 1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE – REDEA d.o.o. ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
 1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MIN-MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.o. ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Ivan Vinković, dipl.ing., direktor MIN-a.
 1. IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Željko Medved,mag.educ.polit. i inf., predsjednik ZTKMŽ.
 1. a) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2014. GODINU.
  b) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC“
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan ujedno upravitelj MZS „Katruža“ i Sandra Herman, univ.spec.oec., predsjednica Upravnog odbora Zaklade za obrazovanje.
 1. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U 2014. GODINI.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana i predsjednik GSV-a.
 1. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 1. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Josipa Carović, dipl.oec., predsjednica Povjerenstva.
 1. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 1. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana.
 1. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IMENOVANJU ČLANA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
 • predlagatelj je župan Međimurske županije,
 • izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana.
 1. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
 • predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
 • izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 1. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA.
 • predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
 • izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 1. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA MLADEŽ.
 • predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
 • izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 1. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO.
 • predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
 • izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.

 
Zbog obimnosti materijala Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Međimurske županije (točka 28. dnevnog reda) ista Vam nije dostavljena uz poziv za sjednicu, već se nalazi na našim internetskim stranicama. Uvid u Procjenu može se izvršiti i u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content