Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Oznaka: gradnja

Sjever Hrvatske primjer dobre prakse u izdavanju građevinskih dozvola

22. studenoga 2022.
Župan Međimurske županije Matija  Posavec i Varaždinske županije Anđelko Stričak već su ranije uspješno potaknuli odličnu suradnju upravnih odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo kako bi građanima obiju županija pružili efikasniju i kvalitetniju uslugu. Povezivanjem je postignuta ujednačenost u postupcima izdavanja akata u ovim dvjema županijama koje su po brzini i efikasnosti pri samom vrhu […]
Pročitaj više 

Osnovna škola Domašinec kreće u dogradnju – jednosmjenska nastava i nova dvorana za 196 učenika

15. listopada 2019.
Župan Međimurske županije Matija Posavec i načelnik Općine Domašinec Mario Tomašek u utorak, 15. listopada 2019. godine potpisali su Sporazum o sufinanciranju dogradnje osnovne škole i dvorane u Domašincu čime će biti  omogućeno uvođenje jednosmjenske nastave i stvoreni uvjeti za kvalitetno obrazovanje 196 učenika koji pohađaju matičnu i područne škole. „Potpisivanjem ovog sporazuma krenuli smo […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radna mjesta u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

29. siječnja 2018.
KLASA: 112-02/18-03/1 URBROJ:2109/1-09-18-01 Čakovec, 23.01.2018. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radna mjesta: 1. Viši stručni suradnik za gradnju – […]
Pročitaj više 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. energetika i vanjska rasvjeta u kolodvoru Mala Subotica na željezničkoj pruzi za međunarodni promet M 501 Državna granica - Čakovec - Kotoriba - Državna granica

7. srpnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju 1 zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/l-361-03/17-01/000070 URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0007 Čakovec, 06.07.2017. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12, […]
Pročitaj više 

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

7. srpnja 2017.
KLASA: 112-03/17-03/3 URBROJ:2109/1-09-17-01 Čakovec, 05.07.2017. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju u zaštitu okoliša raspisuje OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta DUBRAVKO HEĐA

20. lipnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/17-01/000134 URBROJ: 2109/1-09-2/01-17-0005 Čakovec, 20.06.2017. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta DUBRAVKO HEĐA, HR-40305 NEDELIŠĆE, SLAKOVEC 47 - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content