Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. energetika i vanjska rasvjeta u kolodvoru Mala Subotica na željezničkoj pruzi za međunarodni promet M 501 Državna granica - Čakovec - Kotoriba - Državna granica

Datum objave: 7. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju 1 zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/l-361-03/17-01/000070
URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0007
Čakovec, 06.07.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12, OIB 39901919995, zastupan po tvrtki ZG-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, I. Đorđića 24, OIB: 62768551594, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine'1 broj 153/13. i 20/17.), te Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o prijenosu nadležnosti za izdavanje građevinske dozvole, KLASA: UP/i-361-03/17-01/000042, URBROJ: 531-06-2-1-576-17-0002 od 31.03.2017. godine, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru, tvrtki HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12, OIB 39901919995, zastupan po tvrtki ZG-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, 1. Đorđića 24, OIB:62768551594:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa - energetika i vanjska rasvjeta u kolodvoru Mala Subotica na željezničkoj pruzi za međunarodni promet M 501 Državna granica - Čakovec - Kotoriba - Državna granica, 1. skupine...
Građevinska dozvola (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content