Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju javnog natječaja

Datum objave: 13. studenoga 2023.

KLASA: 112-02/23-02/3
URBROJ: 2109-01-23-08
Čakovec, 25. listopada 2023.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 113/2023 od 29. rujna 2023. te na mrežnim stranicama Međimurske županije, KLASA: 112-02/23-02/3, URBROJ: 2109-01-23-01 od 18. rujna 2023.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i web stranici Međimurske županije.

                                                                                                                                                                                ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content